Disclaimer

 

MBS Benelux kan, ondanks de zorg die we aan de website hebben besteed, niet garanderen dat alle op de website vermelde informatie correct, volledig en actueel is. Aan de inhoud van deze website kan daarom geen rechten worden ontleend en MBS Benelux aanvaardt daarin geen enkele aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website vermelde informatie of voor schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.